Latest changes

27.05.2024
• põhivara arvesse võtul kontroll, et kuine amortisatsioon oleks suurem kui üks eurosent. Vigase juba salvestatud põhivara juurde hoiatus
• töölaua optimeerimine asünkroonne andmete laadimine - seadistuses on võimalik valida kas töölaud värskendatakse reaalajas või teatud aja jooksul.

04.2024
• kreedit müügiarvel lubatakse kogustes neli kohta peale koma
• e-arvena manuse saatmise täiendus -kui müügiarvele on lisatud enda poolt genereeritud PDF fail, siis e-arve saatmisel eelistab süsteem üles laaditud faili ja e-arveldajas genereeritud PDF faili ei saadeta e-arvena kaasa. Kui on lisatud enda fail, mis ei ole PDF formaadis, siis saadetakse e-arveldajas genereeritud PDF.

03.2024
• laekumise/tasumise parendused – arvetel kuvatakse õiget saldo seisu
• laekumise/tasumise filtris kuvame klientide juures ka kaubamärgi nimetust

02.2024
• Põhivara mooduli täiendused: kuupäevaformaadi parandus, lõpetamata põhivara moodustamisel arvestab nüüd ka kreeditostuarvetega.
• 20% erandi kasutamise võimalus, müügiarvetel
• Müügiarve kreeditarve koostamise parandused – eelmisel aastal tehtud müügiarvetele
• KMD deklaratsiooni täiendus seoses uue käibemaksu määraga ja erandi 20% kuvamisega

01.2024
• e-arveldaja teenuse eest ei ole võimalik enam ettemaksu teha, aga saab tellida e-arveldaja arved panka
• 22% KM määra tugi sh tava müügiarve koostamisel, ERI22 KM käsitlemisel, e-arvetes, andmete importimisel

2023 aasta muudatused
• filtrite perioodide parendused – kasutaja saab ise seadistuses ostuarvete ja müügiarvete filtri perioodi pikkust määrata
• Aruannetes on määratud maksimaalne kuvamise periood. Perioodiks on pandud praegu maksimum 5 aastat
• kasutajal on võimalik kõik enda kasutajaga seotud filtrid tühistada, antud võimalus asub seadistuses
• müügiarvel „arve saaja“ valik on vaikimisi mitteaktiivne, kui müügiarvele on klient valitud, siis saab vajadusel ka „arve saaja“ andmed valida
• nüüd lubame e-arvet vastu võtta kui on sama numbriga arve juba olemas, aga on juba eelmisest arvest aasta möödas
• kui müügiarve on märgitud makstuks, siis e-arve saatmisel anname võimaluse kas e-arvet saata tasumiseks või ainult infoks
• kasutajal on võimalik kõik oma andmed kustutada, antud võimaluse aktiveerimiseks on vaja eelnevalt klienditoe poole pöörduda, esitades vastastava avalduse
• KMD töötamise optimeerimine
• Automaatne e-arveldaja teenuse kasutajate võlglaste kontroll (sh automaatne lepingu lõpetamine ja tasumise järel automaatne ka avamine)
• Kui e-arveldaja teenuse eest arve polnud õigeaegselt tasutud, kuvatakse arve koopia e-arveldajas ja on võimalik tasumata arvete kohta genereerida maksekorraldused
• uute õiguslike vormide tugi (ERAK ja AMETÜ)
• TSD andmed kooskõlastatud EMTA muudatustega (varasemad pensionäridest palga saajatel on nüüd kasutusel teist liiki tulumaksuvabastus)

2022 aasta muudatused
• API funktsionaalsuse kasutusele võtt
• ADS kasutuselevõtt sh aadressiandmete uued käsitlused
• EU VAT numbri kontrolli parendus (EU poolel muutus teenus)
• uue KM 5% määra funktsionaalsuse lisamine