Latest changes

22.11.2021
• ERI 20/9 ning vastavate Netode kuvamise täiendused arve PDF-le
• Müügiarvele on lisatud reapõhine KM ümardus, aktiveeritav eraldi seadistuses
• KMD deklaratsiooni värskendamise uuendus. KMD deklaratsioonis on kuvatud teavitus, kui vastavas perioodis on andmed muudetud aga KMD pole värskendatud
• arvete saldoaruandes lisa filtreerimise parameeter (ei kuva lootusetuks märgitud arved)

23.10.2021
• Lisatud kontodele (3700, 3710, 3720, 3730, 3750, 3770, 3780, 3870, 2750 ja 2895) dimensioneerimise võimalus.
• Viivise päevamäär on nüüd lubatud neli kohta peale koma
• Saldo aruande optimeerimine
• Baaskomponentide uuendamine

05.05.2021
• Lisandus ostuarve ja kreeditostuarve tasaarveldamise tugi
• Ostuarvel ja kreeditostuarvel kuvame kohustuste/nõudekonto
• Ostuarve detailvaates kuvame Tasumise ja tasaarveldamise vaates „vaata“ asemele nüüd kas „tasaarveldus“ või „tasumine“ vastavalt sellele, mis oli ostuarvega tehtud
• Lisandus müügiarve ja kreeditmüügiarve tasaarveldamise tugi
• Müügiarve ja kreeditmüügiarve staatuste parandus
• Kreeditmüügiarvel kuvame vastavalt olukorrale korrektset kohustuse kontot (1210 Ostjatelt laekumata arved või 2310 Võlad tarnijatele)
• Kui kreeditmüügiarve on tehtud varem laekunud müügiarvele siis see vajab täiendavad toimingud (Tasaarveldus teise arvega/ettemaksukontoga või raha maksmine hankijale tagasi). Vaikimisi selline kreeditarve on seotud edaspidi kohustuse kontoga 2310 kinnitamise hetkel
• Kuvame maksmise kontot, kui müügiarve oli märgitud arve peal laekunuks.
• Müügiarve detailvaates kuvame Laekumise ja tasaarveldamise vaates „vaata“ asemele nüüd kas „tasaarveldamine“, „laekumine“ või „kreeditarve“ vastavalt sellele, mis oli müügiarvega tehtud.
• Kreeditmüügiarvet on võimalik tasumises valida
• Tasaarvelduse juurde on lisatud mõned kontod 1860 Materiaalse põhivara eest ettemaksed, 2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad ja 1410 Laenunõuded
• Tasaarvelduse juures on võimalik arved omavahel tasaarveldada
• Arvete tasumise/laekumise aruande täiendused:
Lisasime filtrisse „ära näita lootusetuid“
Andmete kuvamises esinenud vead on parandatud
• Arvete saldoaruanne:
Kuvatakse nüüd ka kreeditmüügiarveid
Andmete kuvamises esinenud vead on parandatud
• Kannete kinnitamisel viib süsteem negatiivsed väärtused vastand poolele positiivse märgiga.
• Kliendi saldos kuvatakse nüüd ka kontot 1340