NB! Lugupeetud kasutajad! Seoses e-arveldaja uuendusega esineb süsteemi töös katkestusi 14.07.2020 vahemikus 19.00 kuni 20.30. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Viimased uuendused

04.05.2020
Lisasime Töötukassa töötasu hüvitise kajastamise võimalust läbi uue tasuliigi, mis mõjutaks keskmise tasu arvestust, kuid ei mõjutaks lõppkokkuvõttes raamatupidamist.

15.04.2020
• E-arvete käitlemisteenuste laiaulatuslikud täiendused (Telema suunas saatmine, arvete detailsem valideerimine)
• Saabunud digiarvete arhiivi tulevased muudatused (Digiarvete vaates hakkavad PDF-id/XML’id aeguma kui arveid ei aktsepteerita pikema perioodi jooksul)
• Kreeditarves koguse ja hinna märgi muutmise piiramine.
• Edge browseris oli müügiarve koostamise vorm paigast ära. Enam pole.
• Saabuvate ning saadetavate e-arvete parem käitlemine e-arveldaja võrgu vahendusel (sh e-arvete staatustega seotud muudatused)
• PDF failide valideerimine üleslaadimisel ja e-arve adapteri teenustes.
• Ostuarvete eeltäitmine e-arveldajas leiduva müügiarve põhjal.
• E-arve adapteri täiendused (täpsustused saadetud adapteri kasutajatele)
• Puuduva InvoiceInformation elemendiga e-arvete importimise parandus
• Lisasime müügiarvesse lisaväljad, mis võimaldavad täiendavat teavet lisada e-arvetele spetsiifilistele lisaväljadele (kui nende kasutamine on arve saaja poolt vajalik)
• Täpitähtedega e-mailide parandus (nüüd saab kasutada e-arveldajas täpitähtedega e-maili kuhu saame saata teavitusi saabuvatest e-arvetest)
• Kreedit müügiarvel võtab nüüd algarvest arve saaja samuti kaasa
• Kreedit müügiarve muutmisel kuvatakse nüüd alamklientide nime ka
• Kliendi saldokinnituse e-maili saatmine üleslaetud failiga (varem teatud harus ei läinud fail kaasa)
• Mitme telefoninumbri või emailiga e-arve vastuvõtmise võimekus (võtame esimese hankija andmetesse sisse kui tegu uue hankijaga)

29.01.2020
• Puudumisliigile "Lapsehoolduspuhkus" lubame nüüd kuni 4 kalendriaastat.
• Toodete/teenuse moodulis lisasime filtrisse "Omahind", millega on võiamlik toote/teenuse nimekirjast Omahinda peita.
• Toodete/teenuse detailandmete kuvas kuvame seotud arvete puhul nüüd ka valuutat ja eurodesse konverteeritud kogusumma
• Lisasime vaikimisi arvete sorteerimine tähtaja järgi kahanevalt
• Ei kuva arvete listis enam "Tühista filter" kui filtrit pole rakendatud
• e-arve kordussaatmise välistamine haruks kus varem oli veel võimalik;
• Lisasime müügiarvele eraldi Arve saaja ja e-arvetes selle kasutamine + excel import-export
• lisasime e-arve makselisainfo välja ka exceli importi-exporti
• Alamkliendi nime ning andmeid kasutatakse e-arvetes DepId osas ning kaasa lähevad ka alamkliendi andmed e-arvesse.
• ContactData e-arvetes.

02.01.2020
• Täiendasime sotsiaalmaksumäära vastavalt 2020 aastaks
• KÜ valitseja esindaja saab nüüd e-arveldaja lepingut oma valitsetava nimel teha
• E-arvete käitlemise täiendused (parem kontroll saabuvata ning saadetavate arvete kohta arvetes kasutatavate registrikoodide osas)
• Tegime EMTA URL-ide parandused
• Kuvame kreeditarvetel allahindluse välju
• EMTA on muutnud KMKR vastuse teksti, tegime selle e-arveldajas vastavaks
• Inglisekeelses vaates ostuarvele lisasime puuduvaid käibemaksukäsitlusi
• kliendi/hankija nime ja registrikoodi ümbert tühikute eemaldamine
• Lisasime töökoormusele formaadi piirangu (täisarv vahemikus 0-100)
• Lisasime väljamakse perioodi kuupäevadele piirangud

21.11.2019
• Esmase müügiarve koostamisel on võimalik sisestada panga kontonumbrit ja aadressi, mida eeltäidetakse ka seadetes
• toote/teenuse koodi pikuse (max 20 märki) kontroll e-arve saatmisel
• Exceli müügiarvete importimisel säilitada neli kohta peale koma lahtris „Ühiku netohind“
• Ploki „Arve väljasaatmised“ tõstsime ülesse, et arve staatust oleks lihtsam jälgida.
• Müügiarve salvestamisel kontrollitakse, et "Maksekorralduse selgitus" lahtris ei sisaldaks keelatuid sümboleid
• Esimese müügiarve koostamisel EMTAst KM kontroll.
• IBAN ja SWIFT koodi sisestamisel õige formaadi kontroll
• arvete Exceli impordis allahindluse koguse arvutamine protsendi põhjal õigeks
• Plokis „Andmed arvetel“ on võimalik enda ühingu nime kirjutada teistmoodi kui on Äriregistris kirjas nt Mittetulundusühing kirjutada lühemalt MTÜ (vajalik kui ärinimi pikem kui 70 sümbolit et vastata SEPA standardile)