Viimased uuendused

14.07.2020
• lepingu kehtivus päeva lõpuni
• min.sotsmaksu arvestamine väljamaksetes nüüd otse võla kontole viitvõla asemele (kui tasuda tuleb ainult sots.makss Maksuametile)
• parem andmete sünkroniseerimine e-arve registriga (tühistame e-arvete vastuvõtuvõimalust kui klient tühistab e-arveldajaga seos e-arve registris)
• laiendame e-arveldaja tasuta kasutust (detailid uues hinnakirjas kui see kinnitatud on)
• kontode 1420 ning 2660 dimensioneerimine
• muudatused seoses e-arveldaja turvalisusega
• muudatused e-arve adapteris (täpsem kirjeldus saadetud adapteri kasutajatele)

04.05.2020
Lisasime Töötukassa töötasu hüvitise kajastamise võimalust läbi uue tasuliigi, mis mõjutaks keskmise tasu arvestust, kuid ei mõjutaks lõppkokkuvõttes raamatupidamist.

15.04.2020
• E-arvete käitlemisteenuste laiaulatuslikud täiendused (Telema suunas saatmine, arvete detailsem valideerimine)
• Saabunud digiarvete arhiivi tulevased muudatused (Digiarvete vaates hakkavad PDF-id/XML’id aeguma kui arveid ei aktsepteerita pikema perioodi jooksul)
• Kreeditarves koguse ja hinna märgi muutmise piiramine.
• Edge browseris oli müügiarve koostamise vorm paigast ära. Enam pole.
• Saabuvate ning saadetavate e-arvete parem käitlemine e-arveldaja võrgu vahendusel (sh e-arvete staatustega seotud muudatused)
• PDF failide valideerimine üleslaadimisel ja e-arve adapteri teenustes.
• Ostuarvete eeltäitmine e-arveldajas leiduva müügiarve põhjal.
• E-arve adapteri täiendused (täpsustused saadetud adapteri kasutajatele)
• Puuduva InvoiceInformation elemendiga e-arvete importimise parandus
• Lisasime müügiarvesse lisaväljad, mis võimaldavad täiendavat teavet lisada e-arvetele spetsiifilistele lisaväljadele (kui nende kasutamine on arve saaja poolt vajalik)
• Täpitähtedega e-mailide parandus (nüüd saab kasutada e-arveldajas täpitähtedega e-maili kuhu saame saata teavitusi saabuvatest e-arvetest)
• Kreedit müügiarvel võtab nüüd algarvest arve saaja samuti kaasa
• Kreedit müügiarve muutmisel kuvatakse nüüd alamklientide nime ka
• Kliendi saldokinnituse e-maili saatmine üleslaetud failiga (varem teatud harus ei läinud fail kaasa)
• Mitme telefoninumbri või emailiga e-arve vastuvõtmise võimekus (võtame esimese hankija andmetesse sisse kui tegu uue hankijaga)

29.01.2020
• Puudumisliigile "Lapsehoolduspuhkus" lubame nüüd kuni 4 kalendriaastat.
• Toodete/teenuse moodulis lisasime filtrisse "Omahind", millega on võiamlik toote/teenuse nimekirjast Omahinda peita.
• Toodete/teenuse detailandmete kuvas kuvame seotud arvete puhul nüüd ka valuutat ja eurodesse konverteeritud kogusumma
• Lisasime vaikimisi arvete sorteerimine tähtaja järgi kahanevalt
• Ei kuva arvete listis enam "Tühista filter" kui filtrit pole rakendatud
• e-arve kordussaatmise välistamine haruks kus varem oli veel võimalik;
• Lisasime müügiarvele eraldi Arve saaja ja e-arvetes selle kasutamine + excel import-export
• lisasime e-arve makselisainfo välja ka exceli importi-exporti
• Alamkliendi nime ning andmeid kasutatakse e-arvetes DepId osas ning kaasa lähevad ka alamkliendi andmed e-arvesse.
• ContactData e-arvetes.

02.01.2020
• Täiendasime sotsiaalmaksumäära vastavalt 2020 aastaks
• KÜ valitseja esindaja saab nüüd e-arveldaja lepingut oma valitsetava nimel teha
• E-arvete käitlemise täiendused (parem kontroll saabuvata ning saadetavate arvete kohta arvetes kasutatavate registrikoodide osas)
• Tegime EMTA URL-ide parandused
• Kuvame kreeditarvetel allahindluse välju
• EMTA on muutnud KMKR vastuse teksti, tegime selle e-arveldajas vastavaks
• Inglisekeelses vaates ostuarvele lisasime puuduvaid käibemaksukäsitlusi
• kliendi/hankija nime ja registrikoodi ümbert tühikute eemaldamine
• Lisasime töökoormusele formaadi piirangu (täisarv vahemikus 0-100)
• Lisasime väljamakse perioodi kuupäevadele piirangud