Viimased uuendused

22.11.2021
• ERI 20/9 ning vastavate Netode kuvamise täiendused arve PDF-le
• Müügiarvele on lisatud reapõhine KM ümardus, aktiveeritav eraldi seadistuses
• KMD deklaratsiooni värskendamise uuendus. KMD deklaratsioonis on kuvatud teavitus, kui vastavas perioodis on andmed muudetud aga KMD pole värskendatud
• arvete saldoaruandes lisa filtreerimise parameeter (ei kuva lootusetuks märgitud arved)

23.10.2021
• Lisatud kontodele (3700, 3710, 3720, 3730, 3750, 3770, 3780, 3870, 2750 ja 2895) dimensioneerimise võimalus.
• Viivise päevamäär on nüüd lubatud neli kohta peale koma
• Saldo aruande optimeerimine
• Baaskomponentide uuendamine