NB! Lugupeetud e-arveldaja klient. E-arveldaja keskkonnas toimub nädalavahetusel, 23. oktoobri hommikul kell 10:00 kuni 24. oktoobri südaööni 23:59, suuremahuline muudatus, mistõttu ei ole e-arveldaja nimetatud ajavahemikul kättesaadav. Vabandame e-arveldaja katkestusest tingitud ebamugavuste pärast.
Viimased uuendused

05.05.2021
• Lisandus ostuarve ja kreeditostuarve tasaarveldamise tugi
• Ostuarvel ja kreeditostuarvel kuvame kohustuste/nõudekonto
• Ostuarve detailvaates kuvame Tasumise ja tasaarveldamise vaates „vaata“ asemele nüüd kas „tasaarveldus“ või „tasumine“ vastavalt sellele, mis oli ostuarvega tehtud

• Lisandus müügiarve ja kreeditmüügiarve tasaarveldamise tugi
• Müügiarve ja kreeditmüügiarve staatuste parandus
• Kreeditmüügiarvel kuvame vastavalt olukorrale korrektset kohustuse kontot (1210 Ostjatelt laekumata arved või 2310 Võlad tarnijatele)
• Kui kreeditmüügiarve on tehtud varem laekunud müügiarvele siis see vajab täiendavad toimingud (Tasaarveldus teise arvega/ettemaksukontoga või raha maksmine hankijale tagasi). Vaikimisi selline kreeditarve on seotud edaspidi kohustuse kontoga 2310 kinnitamise hetkel
• Kuvame maksmise kontot, kui müügiarve oli märgitud arve peal laekunuks.
• Müügiarve detailvaates kuvame Laekumise ja tasaarveldamise vaates „vaata“ asemele nüüd kas „tasaarveldamine“, „laekumine“ või „kreeditarve“ vastavalt sellele, mis oli müügiarvega tehtud.
• Kreeditmüügiarvet on võimalik tasumises valida

• Tasaarvelduse juurde on lisatud mõned kontod 1860 Materiaalse põhivara eest ettemaksed, 2110 Lühiajalised laenud ja võlakirjad ja 1410 Laenunõuded
• Tasaarvelduse juures on võimalik arved omavahel tasaarveldada


• Arvete tasumise/laekumise aruande täiendused:
Lisasime filtrisse „ära näita lootusetuid“
Andmete kuvamises esinenud vead on parandatud

• Arvete saldoaruanne:
Kuvatakse nüüd ka kreeditmüügiarveid
Andmete kuvamises esinenud vead on parandatud

• Kannete kinnitamisel viib süsteem negatiivsed väärtused vastand poolele positiivse märgiga.
• Kliendi saldos kuvatakse nüüd ka kontot 1340

28.12.2020
• ostuarve sisestamise täiendus (taas nüüd saab ilma koguseta ning ühiku hinnata täita, st ainult Neto veeru väärtusega). 0 rea kontroll Neto veerule üle viidud.
• Toodete/Teenuste vaates nüüd arvestab tarkvara ka 0 ostuarvetes olevate ridadega (st ilma ühikuteta/ühiku hindadeta).
• EMTA ettemaksukonto vv impordi täiendamine (ENG/RUS päised nüüd toetatud, NB! võivad esineda mõningate tehingute tuvastamise puhul veel tõrkeid mille korral palume meid teavitada).

16.12.2020
• Omniva -> Arvekeskus ülemineku muudatused
• Maksumuudatused (min.sotsmaks 2021, TK vabatahtlikus 1983+ sündinud isikutele)
• maksekorralduse fix 70+ ühingute nime pikkusele
• hinnapakkumistega seotud muudatused (töölaua prognoosist ning saldodest eemaldatud, toote vaates eraldi gruppi jms)
• 0 read ostuarvetes (kui koondarve summa on 0-st erinev)
• 4 komakoha amort.määras põhivara arvele võtmises
• muud väiksemad parendused (IE spetsiifilised)

30.11.2020
• Põhivara arvele võtmise parandus (lõpetama põhivara puhul lubab kreeditostuarved (st negatiivsed ostuarved) sisse arvestada);
• e-arvete VAT ploki parandus(mitte käibemaksu kohustuslase e-arvetes VAT plokke enam ei kuvata);
• Arvete saldoaruandes Exceli kuva korrastatud (bitt „Kuva ainult tasumata“ kuvab andmeid õigesti, lisaks ka tulpade pealkirjad korda tehtud);
• Kreeditarve koostamisel arve numbri kontroll täiendatud (enam ei anna veateadet kreeditarve koostamisel et arvenumber liiga pikk kui kreeditarve e-arvena saadetakse);
• Internet Exploreri browseriga kasutusega seotud parendused (tulevikus plaanis IE tugi lõpetada).

19.11.2020
• müügiarvete saldoaruande lisa optimeerimine
• Töötasu väljamaksete vaates brutosumma filtri tüübi muudatus
• EMTA ettemaksukonto kannete importimise TK arvestuse lisamuudatused

11.11.2020
• Suure hulga toodete puhul optimeerimised müügiarvetes (sh ka kreeditarvetes), viidud sarnasele lahendusele nagu ostuarvetes.
• Ostu ja müügiarvete sorteerimise täiendused (nüüd ei kao sama kuupäevaga arved vaadeldava lehe lõppus kui sorteeritud mitteunikaalse välja järgi (näiteks kuupäev))
• Digiteerimise menüüosa on peidetud, näevad ainult need kellel oli vanast ajast leping sõlmitud (tulevikus digiteerimine plaanis pakkuda API vahendusel)
• müügiarvete saldoaruandes andmete kuvamine on optimeeritud, kuvatakse nüüd andmeid palju kiiremini (töötluse kiirus nüüd x20)
• Ümardamised algoritmid ühtlustatud müügiarvetes (st koostamises ning koondvaates)
• maksetähtaeg nüüd võib olla ka 0 päeva
• EMTA ettemaksukonto kanded TK osas jaotada vastavalt TSD-proportsioonidele või summa mitteklappimisel lubame kohe käsitsi parandada. NB! mõjutatud need kliendid kel on väljamaksed isikutele, kus töötkindlustus isiku kohta ei arvestata (nt pensionärid või juhatuse liikme tasud)
• TSD parandus seoses KUUM_SUUR välja kasutamisega deklaratsioonides (arvestuslik puuduolev summa min.sotsmaksu arvestamisel) väljamaksete muutmisel.

12.10.2020
• Arve tühistamisel pakume kohe kreeditarve tegemist kui on tuvastatud, et arve on varasemalt e-arvena saadetud väljaspoole e-arveldajast (tegu eelistatud käiguga mida teised operaatori
• 35 ja 28 algusega 10kohaliste BBAN-ide lubamine e-arvetes (riigiasutuste ja sihtasutuste viitenumbrite lubamine e-arvete PayToAccount numbrina)
• Lepingu sõlmimisel e-maili kinnitamise loogika muutmine (kuvatakse vajadus leping kinnitada juba e-arveldaja kasutamisel)
• Parandus situatsioonile: Sama kuupäevaga ja sama kliendiga arvete puhul läksid laekumised kuupäeva järgi sorteerides sassi ja sama arvet kuvati mitmel real, mõlemas ainult osaliselt laekumisi arvesse võttes.
• Saldot kuvamise fix, lisatud konto 1860
• E-arve adapteri täiendused

25.08.2020
• ostuarvete ridade eeltäitmine toodete/teenuste baasist
• laenude kuvamine kui soovitakse vaadata laenud, mis on soetud kustutatud/deaktiveeritud kontodega või nende dimensioonidega

03.08.2020
• Majandusaasta aruande PDF eelvaate parandus
• kliendi lisamisel nime autocomplete'i parandus
• VD ning VDP deklaratsioonide parandused

14.07.2020
• lepingu kehtivus päeva lõpuni
• min.sotsmaksu arvestamine väljamaksetes nüüd otse võla kontole viitvõla asemele (kui tasuda tuleb ainult sots.makss Maksuametile)
• parem andmete sünkroniseerimine e-arve registriga (tühistame e-arvete vastuvõtuvõimalust kui klient tühistab e-arveldajaga seos e-arve registris)
• laiendame e-arveldaja tasuta kasutust (detailid uues hinnakirjas kui see kinnitatud on)
• kontode 1420 ning 2660 dimensioneerimine
• muudatused seoses e-arveldaja turvalisusega
• muudatused e-arve adapteris (täpsem kirjeldus saadetud adapteri kasutajatele)